LIVE | 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | 13.1.2023 ΣΤΙΣ 17:00

Σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 163 Ν.3463/06 σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 1η συνεδρίαση (ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την 643/69472/24.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το ΦΕΚ 2137/τ.Β/30-4-2022 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η εγκύκλιο) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
«Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016 Δήμου Σκιάθου».