Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων από όργανα υπηρεσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου / Γραφείου Ασφαλείας, απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Μαρτίου 2021 εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» Δήμου Βόλου, ημεδαπός να έχει προβεί στην αλιεία εννιακοσίων είκοσι πέντε (925) ζωντανών ατόμων του είδους αχινών με την χρήση αυτόνομου καταδυτικού εξοπλισμού (μπουκάλες).

Ως άνω ποσότητα ατόμων αχινών και καταδυτικός εξοπλισμός κατασχέθηκαν ενώ οι αχινοί επαναποντίστηκαν στην θάλασσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, κατ ́εφαρμογή των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας και των διατάξεων περί προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19.