Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ανακοινώνεται ότι:

Το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Υ/Γ ́ ́ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ ́ ́, για την Πέμπτη 23-09-2021, θα παραμείνει ανεκτέλεστο λόγω μηχανικής βλάβης.

Αντ’ αυτού, το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Υ/Γ ́ ́ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ ́ ́, θα εκτελεστεί από το Ε/Γ-Υ/Γ ́ ́ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΒΕΝΟΥΣ Ι ́ ́ την Πέμπτη 23-09-2021.