Καταγράφηκαν από τα εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 18 νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Τα 4 κρούσματα αποτελούν επαφές
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ενώ 14 ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων και συγκεκριμένα τέσσερα σε ιδιωτικά εργαστήρια, έξι στο Γ.Ν Βόλου δύο στο Κ.Υ Βόλου και δύο στο Κ.Υ Βελεστίνου .

Καταγράφηκαν επίσης 16 νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Το 1 κρούσμα προέρχεται απο συρροή κρουσμάτων σε οικοισμό Ρομά στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας ενώ 2 ακόμη κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Τέλος 11 κρούσματα εξετάστηκαν στο Γ.Ν Καρδίτσας κατόπιν συμπτωμάτων ενώ 2 ακόμη προέκυψαν απο την μαζική δειγματοληψία Drive Through Testing με έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Tests).

Καταγράφηκαν επίσης 48 νέα κρούσματα Covid -19 στην περιοχή της Λάρισας. Τα 2 κρούσματα προέρχονται απο συρροή κρουσμάτων σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας ενώ 4 ακόμη αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Τέλος 42 κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων δεκατρία σε ιδιωτικά εργαστήρια, είκοσι ένα στο Π.Γ.Ν. Λάρισας, δύο στο Κ.Υ Τυρνάβου δύο στο Κ.Υ Ελασσόνας και τέσσερα στο Γ.Ν.Λάρισας.

Τέλος, καταγράφηκαν 8 νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων. Το 1 κρόυσμα αποτελεί επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ενώ 7 ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων δύο σε ιδιωτικά εργαστήρια και πέντε στο Γ.Ν Τρικάλων.

e-thessalia.gr