ΚΚΕ – ΚΟΒ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: Η Κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί το δικαίωμα των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης!

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 «Φίμωτρο» σε κάθε φωνή εναντίωσης στην αντιλαϊκή πολιτική της και υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων στα Δημοτικά Συμβούλια προσπαθεί να βάλει η Κυβέρνηση της ΝΔ, με ρύθμιση σε νομοσχέδιο υπό διαβούλευση, η οποία καταργεί το δικαίωμα των δημοτικών παρατάξεων να φέρνουν θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης εκτός ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις τους!

Οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προηγούμενα, με τις νομοθετικές τους ρυθμίσεις οδήγησαν στην πλήρη ευθυγράμμιση της λειτουργίας και χρηματοδότησης των Δήμων και των Περιφερειών, με τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, έχοντας ως αφετηρία τις ανάγκες και προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων, μακριά και ενάντια στις λαϊκές ανάγκες.

Αφού αφαίρεσαν από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια κύριες και βασικές αρμοδιότητες, αφού μετέτρεψαν τις Οικονομικές Επιτροπές και τα άλλα εκτελεστικά όργανα των Δήμων και των Περιφερειών, στα πλέον αποφασιστικά όργανα κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να συμπληρώσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο με ρυθμίσεις που ενισχύουν τον αυταρχισμό, όπως αυτή που συμπεριλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι στην διαβούλευση.

Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση καταργείται το δικαίωμα που είχαν οι παρατάξεις να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση:

“Καταργείται η δυνατότητα πρότασης – εισήγησης του συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης κατεπείγοντος θέματος, το οποίο δεν εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η καταχρηστική εφαρμογή της εν λόγω δυνατότητας, καταστρατηγούσε την πρόβλεψη λόγω της υποβολής παρελκυστικών αιτημάτων και της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.”

Η κυβέρνηση της ΝΔ θωρακίζει τις τοπικές αρχές να υλοποιούν τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και να μη συζητούν στα Δημοτικά Συμβούλια τα μεγάλα προβλήματα και αδιέξοδα που δημιουργούν αυτές στις εργατικές λαϊκές οικογένειες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Αρχής Σκοπέλου, η ΚΕΔΕ όπως και η ΕΝΠΕ που αποτελείται από στελέχη των αστικών κομμάτων, στηρίζουν αυτό το αντιδραστικό περιεχόμενο και την ένταση του αυταρχισμού, διαχειρίζονται με πλήρη σύμπνοια την ίδια πολιτική. Υλοποίησαν την πολιτική επιβολής φόρων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της εμπορευματοποίησης κοινωνικών τομέων, αποδέχτηκαν την περιστολή της κρατικής χρηματοδότησης, τη διεύρυνση της ανταπόδοσης, τη διασύνδεση των τοπικών οργάνων με τις επιχειρήσεις ιεραρχώντας έργα σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους.

Καμιά τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή! Η κυβέρνηση να πάρει τώρα πίσω την αντιδραστική ρύθμιση που καταργεί το δικαίωμα στις δημοτικές παρατάξεις να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων!