Μεσογειακή Φώκια – ένα από τα πιο κατατρεγμένα ζώα της θάλασσας και ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη ζώων στον κόσμο.
Στη δυτική Μεσόγειο οι πληθυσμοί του είδους έχουν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες. Στα ελληνικά νερά επιβιώνει ακόμα ο σημαντικότερος πληθυσμός του είδους, καθαρά λόγω τύχης και όχι λόγω εφαρμογής μέτρων προστασίας
Σε μία χώρα που η διαχείριση της αλιείας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, οι μεσογειακές φώκιες και οι παράκτιοι αλιείς «ανταγωνίζονται» για τα τελευταία υπεραλιευμένα αποθέματα ψαριών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δαπανηθεί, κυριολεκτικά, δεκάδες εκατομμύρια υπό το πρόσχημα της προστασίας του είδους. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των χρημάτων θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των παράκτιων αλιευτικών κοινωνιών και τη μείωση των συνεπειών του «ανταγωνισμού». Όσο παράδοξο, όμως, και αν ακούγεται, ούτε ένα ευρώ δεν έφτασε ποτέ στις παράκτιες κοινωνίες.
Η Μεσογειακή φώκια είναι πολύ πιθανόν να εξαφανιστεί στα επόμενα χρόνια αν δεν αλλάξει δραστικά ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την προστασία του είδους.
—————
The Mediterranean Monk seal is one of the most persecuted marine mammals and one of the most endangered species in the world. In the western Mediterranean, the species’ population has been declining for decades. The most important subpopulation of the species is surviving in Greek waters, purely due to luck and not a result of the implementation of protection measures.
In a country where fisheries management is virtually non-existent, Mediterranean Monk seals and coastal fishermen inevitably ‘compete’ for the same overfished fish stocks. In recent decades, tens of millions have been spent for the protection of the species and it would only be expected that a large proportion of these funds would have been used to support coastal fishing communities and reduce the effects of this ‘competition’. Unfortunately, not a single euro has ever reached coastal societies.
The Mediterranean Monk seal is very likely to become extinct in the coming years if we do not drastically change the way we perceive the protection of the species.

Πηγή: Archipelagos – Institute of Marine Conservation