Το Κέντρο Κοινότητας Αλοννήσου θα πραγματοποιήσει ενημέρωση-παρουσίαση κατά του Σχολικού εκφοβισμού και της Σχολικής βίας σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο Αλοννήσου στις 18 & 19 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του κέντρου κοινότητας συγκεκριμένα αναφέρει :

Το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο Αλοννήσου , κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από την Διεύθυνση του Δημοτικού σχολείου Αλοννήσου, θα πραγματοποιήσει Ενημέρωση-Παρουσίαση στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021 κατά του Σχολικού Εκφοβισμου και της Σχολικής Βίας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλοννήσου , ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν την Σχολική κοινότητα του Δήμου, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων στο θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, του bullying και του cyber bullying.

Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει η Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας κυρία Ράπη Αναστασία.

Τονίζεται ότι κατα την διάρκεια της ενημέρωσης θα τηρηθούν αυστηρά οι κανονισμοί ατομικής υγιεινης και οι οδηγίες-μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του νέου Κορονοϊού Covid-19, που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία.