Στην επιχείρηση Κολιάκος Δ – Ρίζος Δ ΟΕ κατοχυρώθηκε το χώρος αναψυχής του Μπούρτζι μετά την σημερινή διαδικασία για τα επόμενα 5 έτη με ετήσιο ενοίκιο 100.000€

Ν.Τ