ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Η υποστήριξη θα αφορά στα επίπεδα ανάλυσης προορισμού, ταυτότητας, στρατηγικής και συμβουλευτικής, διερεύνησης για οργάνωση παρουσίασης του προορισμού, υποστήριξης στη βελτίωση του υφιστάμενου προωθητικού υλικού και στη δημιουργία νέου.
Το κόστος για την παραπάνω ενέργεια ανέρχεται σε 19.000 ευρώ.

Ακόμη στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής περιλαμβάνονται ταξίδια δημοσιογράφων ή και bloggers και το κόστος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενέργειες δημοσίων σχέσεων με εκτιμώμενο κόστος 3.000 ευρώ, διαφημιστική προβολή με 4.000 ευρώ, δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού (δημιουργία νέου φυλλαδίου για θεματικές/ειδικές μορφές τουρισμού, πιστοποιημένη μετάφραση και εκτύπωση) εκτιμώμενου κόστους 10.000 ευρώ αλλά και διαδικτυακό μάρκετινγκ κόστους 2.000 ευρώ. Το διαδικτυακό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη συντήρηση, ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταφράσεις και επεξεργασία υλικού. Κατά του προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Αναγνώστου, Βασίλειος Ρόδιος, Δημήτριος Κατσάρης και Ιωάννης Ξηρογιάννης.