ΚΑΙ IΔΙΩΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ; | του Γιώργου Σανιδά

Ξενοδοχειακό υπερσυγκρότημα στη Σκιάθο εντάχθηκε μόλις από την Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) στις στρατηγικές επενδύσεις και πιθανότατα θ’ ακολουθήσουν κι άλλες παρόμοιες που βρίσκονται στα σκαριά παρότι το νησάκι κατά τη γνώμη μου, είναι κορεσμένο οικιστικά και δεν χρειάζεται άλλες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, το σχέδιο νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», επί του οποίου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, προβλέπει στο άρθρο 5 τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο φορέα της επένδυσης.

Με αυτό δε καλύπτεται η ανάγκη εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων σε παράκτια ακίνητα στρατηγικών επενδύσεων. Είναι λοιπόν προφανές και αναμενόμενο πια, καθώς ανοίγει η κυβέρνηση διάπλατα το δρόμο, πως θα προκύψουν λιμενικές εγκαταστάσεις ιδιωτών στο νησί –ίσως και μαρίνες- για τις ανάγκες στρατηγικών επενδύσεων και σε περιοχές σαν το μοναδικό βιότοπο των Κουκουναριών, το μόνο βιότοπο κουκουναριάς που υπάρχει στη Μεσόγειο σε νησί, ενταγμένος (υποτίθεται τελικά;) ως προστατευόμενη περιοχή, στο δίκτυο Natura 2000.

Κι όλα αυτά μπορεί να συμβούν ακόμα και πριν αποκτήσει λιμάνι της προκοπής και μαρίνα το χωριό! Σε κάθε περίπτωση, εκτός κι αν αντιδράσουμε μαζικά στα σχέδια της πολιτείας που παραχωρεί γη και ύδωρ στους στρατηγικούς επενδυτές, μπαίνουμε στη φάση της θεωρίας του Μαύρου Κύκνου του Τάλεμπ όπου απρόβλεπτα απ’ τον κοινό νου – για τα οποία μάλιστα εκ των υστέρων θα υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι ήταν προφανή- γεγονότα θα συμβούν στο νησί κι ο Θεός να βάλει το χέρι του…