Κλίμα αισιοδοξίας από τους Υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους του Θοδωρή Τζούμα (Γιώργος Σανιδάς -αρ- Ματούλα Χονδρονικολή & Γιώργος Μιτζέλος -δεξ-)