Τα στατιστικά στοιχεία των αφίξεων, αεροπορικώς και οδικώς, στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου καταγράφει το Στατιστικό Δελτίο του INSETE Intelligence του μήνα Νοεμβρίου,

Τα βασικά μεγέθη των αφίξεων του 10μήνου είναι:

Την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 5,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 21,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Oκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -72,0%/-14,8 εκατ. αφίξεις.

Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3,8 εκατ./ -67,0%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 898 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,4 εκατ./-72,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 584 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,8 εκατ./-75,1% ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 689 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,4 εκατ./-66,8%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -1,1 εκατ./-72,3% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 404 χιλ..

Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο των Χανιών σημειώθηκε μείωση κατά -936 χιλ./-82,3% ενώ καταγράφηκαν μόλις 202 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στα αεροδρόμια της Κω και της Ζακύνθου καταγράφηκαν 321 χιλ. και 197 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας μείωση -857 χιλ. /-72,7% και -660 χιλ./-77,0% αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια μείωση παρουσιάζεται και σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Κρήτη με μείωση κατά -3,3 εκατ./ -75,1% και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,7 εκατ./ -74,8% και τα Ιόνια Νησιά όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,2 εκατ./ -74,5%. Στην γεωγραφική ενότητα των Κυκλάδων καταγράφεται μείωση κατά -721 χιλ./-72,6%. Μεγαλύτερη είναι η μείωση στη Σαντορίνη κατά -380 χιλ./-73,1% και χαμηλότερη στη Μύκονο κατά -341 χιλ./ -72,0%. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφεται μείωση κατά -185 χιλ./-78,1% επιβάτες με σημαντική πτώση τόσο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατά -115 χιλ./-75,2% όσο και στο αεροδρόμιο του Άραξου κατά -70 χιλ./-83,2%.

Οι αφίξεις στο 9μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -77,2% και διαμορφώθηκε στις 6.147 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 26.953 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 4.088 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -74,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -81,0% και διαμορφώθηκε στις 2.059 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του € μειώθηκε κατά -70,7%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του € μειώθηκε κατά -80,2%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά -66,7% και διαμορφώθηκε στις 1.103 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -72,2% και διαμορφώθηκε στις 385 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -73,7% και διαμορφώθηκε στις 828 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά – 90,2% και διαμορφώθηκε στις 97 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -95,1% και διαμορφώθηκε στις 23 χιλ. ταξιδιώτες.

Ο οδικός τουρισμός

Την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 2,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 11,1 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουOκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -77,3%/-8,6 εκατ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2020 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -4,2 εκατ. /-75,9%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από τη Βόρεια Μακεδονία κατά –2,6 εκατ./-84,5%. Τέλος, η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -1,1 χιλ./-69,0% και από την Τουρκία σε -735 χιλ./-76,7%

STATISTIKO_DELTIO_INSETE