Η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή, συμμεριζόμενη την εύλογη αγωνία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μαγνησίας, για την ουσιαστική επιβίωσή τους, μετά την επιβεβλημένη, από την πολιτεία, λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, προώθησε, διά της κοινοβουλευτικής οδού, τα αιτήματά τους, προς τους αρμόδιους υπουργούς τουρισμού και οικονομικών, στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μαγνησίας θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις των μελών του θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο καθεστώς των, υποχρεωτικά, κλειστών επιχειρήσεων και όχι, απλώς, σε εκείνο των πληττόμενων, προκειμένου να λάβουν τα ευεργετήματα και τις ενισχύσεις αυτών. Άλλωστε, μία τέτοια ενέργεια θα ήταν, απολύτως, αιτιολογημένη αφού τα έσοδά τους είναι μηδενικά και δεν υφίσταται, πλέον, η λειτουργία τους καθώς υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων μεταξύ νομών και κλείσιμο της εστίασης.

Η κ. Μακρή, αντιλαμβανόμενη την βασιμότητα του αιτήματος αλλά και τον αγώνα των Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων για την βιωσιμότητα και την επιβίωσή τους, καταθέτει την συγκεκριμένη αναφορά της, πιστεύοντας ότι οι αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες θα εξετάσουν, με την δέουσα προσοχή, το αίτημα προκειμένου να ανακουφισθεί ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κλάδος.