Επαναλαμβάνει ακόμη τη θέση του ότι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής «πρέπει» να παραμείνουν ανοικτές, προφανώς, χωρίς εκπτώσεις στα μέτρα πρόληψης και προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, από την απειλή του COVID-19. Η διατήρηση των δομών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργία δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά είναι ουσιαστική, καθώς η διατάραξη της καθημερινότητας στα παιδιά έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία τους, πολλώ δε μάλλον σε παιδιά με Αναπηρίες, τα οποία θα απωλέσουν και το τελευταίο ψήγμα κοινωνικοποίησής τους.
Τονίζει επίσης ότι προς ενίσχυση αυτού του στόχου, είναι επιτακτικό οι προληπτικοί έλεγχοι φορείας κορωνοϊού να ενταθούν, η διαδικασία του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα και οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στις δομές οφείλουν να ενημερωθούν αρμοδίως και με εγκυρότητα για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19.
«Τέλος, θεωρούμε ότι το μέτρο της τηλεκπαίδευσης δεν πρόκειται να αποδώσει και να ωφελήσει, τους μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής στη συντριπτική τους πλειοψηφία, για ευνόητους λόγους» καταλήγει στην ανακοίνωσή του.