ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΟΑΕΔ

Η λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 δημοσιεύθηκε στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Σύμφωνα με αυτό :