Λάθη και παραβλέψεις βλέπει η Κτηματική Υπηρεσία στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου για την για τις περιπτώσεις που δε παρέχεται σύμφωνη γνώμη κατόπιν του 46019 ΑΠΑ 2020/01-07-2020 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας ως προς το άρθρο 12 για α) ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, β) ως προς την τοποθέτηση.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ