Την απόφαση και το σκεπτικό που δικαιώνει την Bayline και την αντιπολίτευση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου δημοσιεύει το Skiathoslife.gr. Στο παρακάτω μάλιστα φωτογραφικό κείμενο που επισυνάπτεται της αποφάσεως το δικαστήριο δικαιώνει την αντιπολίτευση, ονομαστικά για την τήρηση των πιστοποιητικών καλή εκτέλεσης από ΟΤΑ κλπ καθώς και την αναιτιολόγητη βαθμολόγηση της προσφεύγουσας εταιρείας στην δικαιοσύνη (bayline).

APOFASI-1027-2020 (1)