Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό είναι εδώ και η υιοθέτηση νέων επιχειρησιακών μοντέλων και συνεργασιών είναι επιβεβλημένη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ.

Η Marketing Greece, δρώντας από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της υποστηρικτικά στην εθνική στρατηγική τουρισμού, και έχοντας στον πυρήνα της φιλοσοφίας την ένωση δυνάμεων, αναλαμβάνει και συμμετέχει ενεργά στα επόμενα βήματα του #GreeceFromHome.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει από τον Ε.Ο.Τ έργο με αντικείμενο την προώθηση της εξέλιξης της πρωτοβουλίας #GreeceFromHome ύψους έως 90.000€, το οποίο θα ενισχυθεί με επιπλέον χρηματοδότηση από τη Marketing Greece με το ποσό των 15.000€, ενώ η αμοιβή της εταιρείας για management και planning (ύψους 9.000€) που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου θα επενδυθεί στην προώθηση της Ελλάδας, που θα αξιοποιηθεί σε επόμενο στάδιο.

Με στόχο τη διατήρηση της διαφάνειας στην εκτέλεση και πορεία του έργου η Marketing Greece ενημερώνει ότι ο πάροχος του έργου έχει προκύψει από ανοικτό διαγωνισμό που έχει υλοποιήσει η εταιρεία, ενώ οι ψηφιακές πλατφόρμες συνεργασίας είναι διεθνείς και καταξιωμένες πλατφόρμες του travel industry.

Παράλληλα, στο site της εταιρείας, www.marketinggreece.com, θα αναρτηθεί ειδική σελίδα όπου το performance του έργου θα είναι προσβάσιμο σε όλους, ενώ τα έξοδα που θα προκύψουν θα βεβαιωθούν ανά πάροχο από ορκωτό λογιστή και θα δημοσιοποιηθούν στην ίδια σελίδα.

Η Marketing Greece, παραμένοντας σταθερή στον σκοπό λειτουργίας της και στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της:

-Συνδράμει υποστηρικτικά στο έργο του Ε.Ο.Τ αναλαμβάνοντας την υλοποίηση δράσεων που δεν δύναται να εκτελέσει άμεσα, εξαιτίας του πλαισίου που τον διέπει

-Ενισχύει τις δράσεις του Ε.Ο.Τ μέσα από τους πόρους που διαθέτει η εταιρεία, οι οποίοι προκύπτουν από χορηγίες του ιδιωτικού τομέα

-Δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο παρακολούθησης και ενημέρωσης της εξέλιξης δημόσιου έργου, τόσο σε επίπεδο υλοποίησης όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακό, με στόχο τη διατήρηση της διαύγειας

-Συνεχίζει να πιστεύει στο όραμα της για έναν ακόμα πιο δυνατό και δυναμικό ελληνικό τουρισμό.