Η επέμβαση στην Ευρωκλινική και η ανακοίνωση από το γραφείο του.