ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Με το παρακάτω ερωτηματολόγιο, ο σύλλογος “ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ” ευελπιστεί να διερευνήσει τις ανάγκες των χρόνιων ασθενών που διαμένουν στο νησί της Σκοπέλου καθώς και των φροντιστών αυτών.