Το Δημαρχείο Σκιάθου

Αποφασίστηκε έτσι η πρόσληψη επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 5 Ιουλίου. Πρόκειται για έναν βοηθό βρεφονηπιοκόμου ΔΕ, τέσσερις καθαρίστριες ΥΕ και δύο υπαλλήλους Διοικητικού ΠΕ.