Στον Πάνορμο Σκοπέλου, μετά από πολύχρονη διαδικασία κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 100.000 κυβικών μέτρων νερού, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς, καλύπτοντας το 40% περίπου των αναγκών ύδρευσης του νησιού.

Το έργο που κόστισε 11.000.000 ευρώ, παραλήφθηκε από το υπουργείο ως ολοκληρωμένο, ωστόσο όμως δεν λειτουργεί λόγω προβλημάτων που υπάρχουν στο έργο, με  αποτέλεσμα να είναι σε αχρηστία.

Αυτά τα προβλήματα και οι κακοτεχνίες είχαν επισημανθεί από την πλευρά του Δήμου Σκοπέλου το 2019, ο οποίος είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την ΜΠΕ, παρ΄ όλα αυτά το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης ενέκρινε την ΜΠΕ και παρέλαβε το έργο το οποίο όμως δεν λειτούργησε ποτέ.

Αυτήν την ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου, είχε εγκρίνει και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τις θετικές ψήφους των παρατάξεων του κ. Αγοραστού, του κ. Τσιλιμίγκα, του κ. Κουρέτα, του κ. Ακρίβου, στην συνεδρίαση της 21/1/2021.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, σε εκείνη την συνεδρίαση είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και καταψηφίσαμε την ΜΠΕ, έχοντας υπόψη ότι τα σχέδια που συνόδευαν την ΜΠΕ δεν απεικόνιζαν την πραγματική κατάσταση του έργου όπως υλοποιήθηκε, καθώς επρόκειτο για σχέδια που υπήρχαν το 2003, χωρίς τις αλλαγές που έγιναν για να πραγματοποιηθεί το έργο.  Επίσης ότι το τεχνικό έργο της τάφρου σύνδεσης με το υδατόρεμα της περιοχής παρουσίαζε υψομετρική διαφορά συν τρία μέτρα. Δεν συνδέθηκε το τρίτο μικρό ρέμα, που βρίσκεται δεξιά της εισόδου, με αποτέλεσμα όταν αυτό υπερχείλισε, κατέστρεψε το δρόμο και ξήλωσε ένα τμήμα εσωτερικά της λιμνοδεξαμενής.

Δυστυχώς η εξέλιξη του έργου, επιβεβαίωσε την ορθότητα της στάσης μας, αφού η λιμνοδεξαμενή δεν λειτούργησε ποτέ, λόγω των προβλημάτων και κακοτεχνιών που υπάρχουν και παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις και ενοχλήσεις του Δήμου Σκοπέλου, προς το αρμόδιο υπουργείο και την περιφέρεια Θεσσαλίας δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλει η δημοτική αρχή.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, ζητάμε από την περιφερειακή αρχής Θεσσαλίας, να μας απαντήσει τι έκανε ως σήμερα και τι προτίθεται να κάνει προς την πλευρά του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης ή ίδια για την επιδιόρθωση του έργου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και να ωφελήσει τους κατοίκους της Σκοπέλου, τόσο στον τομέα της άρδευσης, όσο και της ύδρευσης, με την κατασκευή και διυλιστηρίου για να είναι κατάλληλο προς πόση;