ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου» που εδρεύει στην Αλόννησο, στο Δήμο Αλοννήσου ως φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Πατητηριού Αλοννήσου.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
πλειοδοτική δημοπρασία φανερή-προφορική για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του κάτωθι ακινήτου που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πατητηριού Αλοννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 όπως ισχύει και του Π.Δ. 715/79, ως του πλέον προσιδιάζοντας νομοθετήματος σύμφωνα με την αριθ. 133/1990 και την υπ’ αριθ. 309/2014 γνωμοδότηση του Γ ’ και του Β ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., αντίστοιχα.
Κτίριο (Γ): πρόκειται για μία αίθουσα που βρίσκεται δίπλα από το κυλικείο- αναψυκτήριο συνολικού εμβαδού 9τ.μ., για κάθε είδους χρήση
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου, στο δημοτικό κατάστημα Αλοννήσου την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023
• για το κτίριο (Γ): ώρα έναρξης 11:00 – ώρα λήξης 12:00.
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/2023 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.