Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης   αρχίζουν  και πάλι την λειτουργία   την      Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έπειτα  από την   σταδιακή  άρση  των μέτρων  περιορισμού.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα  μέσω τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στόχος  του Δήμου Βόλου, όπως  επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ.Γεωργία Μποντού-Τοκαλή, είναι μέσω των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, να ωφεληθούν  όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες τους σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, είτε για τη βελτίωση της εργασίας τους, είτε για αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα που υλοποιούνται έχουν άμεση συνάφεια με την τουριστική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής,  ώστε να  καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πολιτών. 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα  του  Δήμου Βόλου:  dimosvolos.gr στην ενότητα κάτοικοι ή απευθείας στο παρακάτω link: https://dimosvolos.gr/el/kentro-dia-biou-mathisis-dimou-bolou

και στο  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :  242102857, 2421028518  (εσωτ. 3)

Ταχ. Διεύθυνση:   Ζάχου με Επτά Πλατανίων,  Βόλος

Αποστολή  των αιτήσεων στο   email:  apediavol@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.