Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Attica Group «Πλέουμε Μαζί», η Hellenic Seaways σε συνεργασία με τον Δήμο Σκοπέλου και το Γυμνάσιο Σκοπέλου, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, στον Πολυχώρο «Ορφέας», στις 18:00 Ημερίδα αποκλειστικά για τους κατοίκους της Σκοπέλου, με θέμα τις δύο μοναδικές ποικιλίες του νησιού, το φημισμένο Δαμάσκηνο και το Αμπέλι, τον Πεπαρήθιο οίνο, το μυθικό κρασί της Σκοπέλου.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1. Οι καλλιέργειες του αμπελιού και της δαμασκηνιάς. Διατροφική και οικονομική αξία των
προϊόντων, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις των φυτών.

Εισηγητής: Χρίστος Τσαντήλας, Γεωπόνος Δρ. Εδαφολογίας, πρ. Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ».

2. Η καλλιέργεια της δαμασκηνιάς στη Σκόπελο. Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και
προοπτικές.
Εισηγητής: Χρήστος Βασιλούδης Γεωπόνος, πρ. Δήμαρχος Σκοπέλου.

3. Η διαχείριση των αμπελώνων. Από την εγκατάσταση μέχρι την συλλογή των σταφυλιών.
Εισηγητής: Ιωάννης Χαροντάκης, Γεωπόνος, πρ. Ποιοτικός Ελεγκτής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας.

4. Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού: σημασία, αρχές, συμβολή στη βιώσιμη διαχείριση του
περιβάλλοντος
Εισηγήτρια: Ουρανία Νίνα Διονυσίου, Δρ. Γεωπόνος, ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση άμεσων ενισχύσεων και αγοράς, Τμήμα προγραμμάτων φορέων.