ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:
Eurobank 0026.0232.59.0200894121 IBAN GR7202602320000590200894121
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚH ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚH ΟΡΓAΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤIΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔI.
Για όσους μένουν στο εξωτερικό BIC ERBKGRAAXXX