Μελετώντας τὸ παλιὸ Ἁγιορειτικὸ περιοδικό    Ἁγ. Παυλος ὁ Ξηροποταμίτης, τεῦχ  12-13, ( Μάϊος -Ἰουνιος 1951) εἶδα μὲ συγκίνηση  στὴ σελ. 190, νὰ δημοσιεύεται τὰ παρακάτω ποίημα, τὸ ὁποῖο ἔγραψε ὁ μεγαλος Σκιαθίτης λόγιος και μοναχός, στὸ βιβλιο τῶν ἐπισκεπτῶν ττῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου ὄρους, ὅταν τὸ πρωτοεπισκέφθηκε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1888.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὸν βιογραφο καὶ συγγενῆ του, τὸν Ἰω, Ν. Φραγκούλα, ὁ Μ. πῆγε στὸ ὄρος τὸ καλοκάιρι τοῦ ἔτους αὐτοῦ κι ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ τὸν μετεπειτα πνευματικό του ὁδηγό,  τὸν ὅσιο Γέροντα Δανιὴλ τὸν Σμυρναῖο, ποὺ ἀσκήτευε μὲ τὴ μικρή του συνοδεία στὰ Κατουνάκια.

Ὅσον ἀφορᾶ τὶς Καρυές, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους «μὲ τὰς ἀναδενδράδας καὶ τοὺς κήπους τῶν κελλίων», αὐτὲς ἔχουν «ἰχνογραφηθεῖ»μὲ τὰ ὠραίότερα σχεδια στὸ ὑπέροχο καὶ ἐκ τῶν κορυφάιων βιβλίων ποὺ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, τὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ Μωραϊτίδη. Καὶ συστήνω στὸ κάθε φιλοαθωνίτη , ἀλλὰ καὶ φιλίστορα, νὰ τὸ βιαβασει μὲ ἱερὴ προσοχή, τώρα, μάλιστα, ποὺ ἔχει ἀναρτηθεῖ καὶ στὸ Διαδίκτυο

Στὴ συνέχεια παραθέτω- μὴ γνωρίζοντας ἄν ἔχει βιβλιογραφηθεῖ ἤ ξαναδημοσιευτεῖ-. Μαζὶ μὲ τὴν σημειωση,  ποὺ ἔγραψε ἡ συνταξη τοῦ περιοδικοῦ

Ἐκ τοῦ βιβλιου τῶν ἒπισκεπτῶν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος

Ἂκρόπολις τῆς πίστεως, μὲ Πύργους τὰς Μονάς Σου,
Καὶ τηλεβόα ἀμοιμητα τὰς θείας προσευχάς σου,
Ὤ ! Χαῖρε, Ἄθως πέτρινε φρουρὲ τῶν κειμηλίων
Τοῦ Ἔθνους, ὅπου τ’Ἅγια ὑπάρχουν τῶν Ἁγίων.
Ὤ Σεϊμένη ἀθανατε, μὲ τοὺς χρυσοὺς Σταυρούς σου,
Μὲ τ’ἀργυρὰ ἐγκόλπια καὶ μὲ τοὺς θυρεούς σου,
Βαρύτιμ’ ἀναθέματα ἀρχαίων Βασιλέων.
Φρούρει πιστῶς τὴν πίστιν μας τὸ Ἔθνος μας τὸ νέον.

Καρυαὶ 1 Αὐγούστου 1888

Ἂλέξ. Δ. Μωραϊτίδης

Σημ ( τοῦ περιοδικοῦ) Ὁ Α. Μ. ὑπῆρξεν εἰς τῶν μεγαλύτερων διηγηματογραφων τιμηθεὶς διὰ τοῦ ἀριστείου τῶν Γραμμάτων. Κατὰ τὰ τέλη τοῦ 1929 ἠσπάσθη τὸν μοναχικὸν βίον μονάσας ἐν Σκιάθῳ, ἀπελθὼν μετ’ὀλίγον τοῦ προσκαίρου τούτου βίου

π. κ. ν.κ.