Ο Πλούταρχος στο έργο του «περί του Σωκράτους δαιμονίου», αναφέρεται στον Ελλοπίων τον Πεπαρήθιον. Μαθαίνουμε λοιπόν την ύπαρξη ενός Σκοπελίτη φιλοσόφου στα χρόνια του Σωκράτη (4ος π.Χ αιώνας) και όχι μόνο αυτό. Ο Ελλοπίων, όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, ήταν στη συντροφιά του Πλάτωνα και του Σιμμία του Θηβαίου κατά τη μετάβασή τους στην Αίγυπτο όπου στη Μέμφιδα συνάντησαν τον προφήτη Χόνουφη κάνοντας φιλοσοφικές συζητήσεις. Στo σχετικό απόσπασμα του Πλούταρχου μιλάει ο Σιμμίας και λέει τα εξής: «εἰς Μέμφιν ὡς Χόνουφιν τὸν προφήτην, ποτὲ συμφιλοσοφοῦντες διετρίβομεν ἐγὼ καὶ Πλάτων καὶ Ἐλλοπίων ὁ Πεπαρήθιος».

Ο Χόνουφης ανήκε σε μια ομάδα σπουδαίων σοφών ιερέων της Αιγύπτου όπου κατέφευγαν για να διδαχθούν οι Έλληνες φιλόσοφοι καθώς, πέρα απ’ τις άπειρες γνώσεις τους σε κάθε τομέα της επιστήμης , «κρατούσαν τα ηνία της κυβερνητικής εξουσίας, ένα σύστημα που κληρονόμησαν –κατά τον Πλάτωνα- από τους μυημένους της περίφημης Ατλαντίδας.»

* Η Σκόπελος (αρχ. Πεπάρηθος) λοιπόν και οι Σποράδες γενικότερα, εκτός των άλλων, έχουν να υπερηφανεύονται για τη σχέση τους, μέσω του Ελλοπίωνα, με μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες όλων των εποχών: τον Πλάτωνα που ασκεί μέχρι και σήμερα στον κόσμο τεράστια επιρροή μαζί με τον δάσκαλο του, Σωκράτη, και τον μαθητή του, Αριστοτέλη.

*Δημήτρης Θεοδοσόπουλος στο άρθρο του «βίος Πλάτωνος» (3/2/2017, https://www.iolaos-lapisphilosophorum.net/)