Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη με την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών

Δυνατότητα ακόμη και τώρα, μετά τη λήξη της παράτασης που δόθηκε από τον ΕΦΚΑ, έχουν περισσότεροι από 350.000 μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να αποκτήσουν, οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ, δωρεάν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Αρκεί να ξεκινήσουν την πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και όταν το ποσό των καταβολών ανέλθει στο ύψος που αντιστοιχεί σε αυτό του συνόλου των εισφορών υγείας για το 2022, ο ΕΦΚΑ θα τους διαθέσει ασφαλιστική ικανότητα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές καταβληθούν, ακόμη και σε δόσεις, τα επιπλέον απαιτούμενα ποσά, που για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ανέρχονται συνολικά σε 660 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην 3η-6η ασφαλιστική κατηγορία ανέρχεται σε 792 ευρώ, ενώ για τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών η συνολική καταβολή ανέρχεται σε 384 ευρώ. Οσο για τους υπόλοιπους, που κατά κανόνα μένουν κάθε χρόνο χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ δικαιούνται νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση μόνο στις δημόσιες δομές υγείας.

Πρόβλημα θα υπάρχει με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους, αφού οι γιατροί των δημοσίων δομών δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά και θα πρέπει να το κάνουν χειρόγραφα. Σημειωτέον ότι η ασφαλιστική ικανότητα των μακροχρόνια ανέργων αλλά και των εργαζομένων ειδικών κατηγοριών και των μελών των οικογενειών τους έχει παραταθεί χωρίς προϋποθέσεις έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Να σημειωθεί ότι έως τις 31 Μαΐου οι μη μισθωτοί μπορούσαν να καλύψουν το σκέλος της ασφαλιστικής ικανότητας καταβάλλοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του 2022 για τον κλάδο υγείας. Η ρύθμιση ίσχυε ακόμη και για όσους είχαν πρόσθετες εισφορές που δεν είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα και δεν χρειαζόταν να τις ρυθμίσουν. Πλέον, ακόμη κι αν τις ρυθμίσουν, με την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων ή έστω μέσω της αναβίωσης των ρυθμίσεων σε έως 120 ή 72 δόσεις, δεν θα αποκτήσουν αυτοδικαίως ασφαλιστική ικανότητα. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο εφόσον πληρώνουν και τις τρέχουσες εισφορές τους και από το ποσό αυτό συμπληρωθεί κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών υγείας του 2022.

Αλλά και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να καταβάλει μόνο τις τρέχουσες εισφορές, πρέπει να γνωρίζει ότι η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δομές υγείας όπως ισχύει για τους συνεπείς ασφαλισμένους θα «ανοίξει» έως τον Φεβρουάριο του 2024, εφόσον συμπληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές υγείας του 2022. Βέβαια, από τον Μάρτιο του 2024 και μετά θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέες οφειλές, που θα αφορούν τις εισφορές υγείας του 2023, και κατά συνέπεια θα είναι και πάλι χωρίς ασφαλιστική ικανότητα.