Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί», το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος», ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Μαγνησίας, ο Σύλλογος Γονέων και Πασχόντων Από Μεσογειακή Αναιμία και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας συνυπογράφουν τη συγκεκριμένη έκκληση προς την ελληνική πολιτεία.

Οι Σύλλογοί μας εκπροσωπούν Ανθρώπους Με Αναπηρίες και Ευπαθείς Ομάδες, με μεγάλα προβλήματα υγιείας και μετακίνησης. Ορμώμενοι από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας να ανταπεξέλθουν, τόσο στη δική τους κοινωνική και προσωπική υποχρέωση, όσο και στην αναγκαιότητα για εμβολιασμό σε τόσο απομακρυσμένα για τα μέλη μας μέρη, θεωρούμε τελείως παράλογη την ύπαρξη εμβολιαστικών κέντρων του εμβολίου AstraZeneca μόνο στη Ζαγορά και στο Βελεστίνο.

Ένας τυφλός ή ένας άνθρωπος σε αμαξίδιο, είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί στις εν λόγω περιοχές ώστε να εμβολιαστεί.

Παρακαλούμε όλους τους Βουλευτές της Μαγνησίας να προβούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με σκοπό να δημιουργηθεί μια νέα εμβολιαστική δομή στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου, που θα μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Επίσης για τους Αιμοκαθαρόμενους, Καρκινοπαθείς, Μεταμοσχευμένους, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα, ως άτομα υψηλού κινδύνου, για την πρόσβασή τους σε οποιοδήποτε, ασχέτως ηλικίας, τύπο εμβολίου, προτεινόμενο από τους θεράποντες ιατρούς στο Νοσοκομείο του Βόλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, κρίνεται απαραίτητος ο κατ’ οίκον εμβολιασμός με κινητές μονάδες υγιείας.

Είναι δείγμα πολιτισμού η αντίληψη των αναγκών ειδικών ομάδων, αλλά και η συναίσθηση των δυσκολιών, που τα άτομα με αναπηρίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, θέλοντας να είναι ίσοι και λειτουργικοί πολίτες της κοινωνίας μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Μετά τιμής

 

Για τους Μάγνητες Τυφλούς,

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Παρασκευάς

Για το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας << Ιππόκαμπος>>

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Μπέλλος

Για το Σύλλογο Νεφροπαθών Νομού Μαγνησίας

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Γιαννάκος

Για το Σύλλογο Γονέων και Πασχόντων Από Μεσογειακή Αναιμία

Η Πρόεδρος

Δέσποινα Λουκάκη

Για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας

Η Πρόεδρος

Σοφία Ιωάννου