Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κα Ματούλα Παπαδούλια

Εκ νέου έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ συγκαλείται τη Δευτέρα 12 Απριλίου στις 09:00 το πρωί σύμφωνα με email που στάλθηκε από το Δήμο Σκιάθου προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχοντας την ίδια ημερήσια διάταξη αλλά χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη ως προς τα επιχειρήματα που στο σύνολό της ανέπτυξαν οι μειοψηφίες το Σάββατο 10 Απριλίου με αποτέλεσμα την αποχώρηση και την αναβολή της συνεδρίασης, άγνωστο αν μπορεί να αλλάξει μια εκ νέου αναβολή. Πάντως ακόμα και σε αυτό το email επισυνάπτεται πως αύριο το πρωί (Δευτέρα 12 Απριλίου) τα μέλη του ΔΣ. θα λάβουν την πρόσκληση για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Το email έχει ως εξής :

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Δευτέρα 12 Απριλίου και ώρα 9 το πρωί θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ με θέμα: “Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για:

1. Αποδοχή της τροποποίησης της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’», με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198), και σύμφωνα με τον ν. 4787/2021 ( ΦΕΚ 44/26-3-2021 τ. Α΄) «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

2. Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3. Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και

β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.”