Σκίζονται ελαστικά στο δρόμο προς Ελιάς – Μαντράκι στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ στις Κουκουναριές. Εδώ και μια τριετία τουλάχιστον παρατηρείται το γύμνωμα του δρόμου από το τσιμέντο ενώ στην επιφάνεια έχει έρθουν τα σύρματα επίστρωσης που σε μερικές περιπτώσεις έχουν σπάσει και εξέχουν, με αποτέλεσμα να σκίζονται λάστιχα από τα αυτοκίνητα των ιδιωτών που εξορμούν στις αντίστοιχες παραλίες. Καλά θα είναι η δημοτική αρχή έστω και προσωρινά να κλείσει αυτά τα επικίνδυνα σημεία.

Ν.Τ