Πανηγύρισε με τη τέλεση αγρυπνίας τη 24η Μαΐου προς 25η Μαΐου το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου των Πασχαλαίων ,επί τη μνήμη της γ’ Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου. Το εξωκλήσι ανήκει στην πνευματική δικαιοδοσία του ενοριακού ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου.

Φωτογραφίες : Tina Whittington