Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο από την Αγία Παρασκευή έως και τις Κουκουναριές αφού η χιονόστρωση έχει δημιουργήσει ολισθηρότητα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Ν.Τ.