Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 1ης για το 2022 οι παρακάτω προσλήψεις συνολικά 17 ατόμων

Α) για την πρόσληψη έντεκα (11) ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων διάρκειας δέκα (10) μηνών για το σχολικό έτος 2022-2023 λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της τήρησης των οδηγιών για τον περιορισμό της πανδημίας και

Β) για την πρόσληψη ενός/μιας ΔΕ Διοικητικού, ενός/μιας (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ενός/μιας (1) ΠΕ Τοπογράφων Αγρονόμων Μηχανικών, και τεσσάρων (4) ΠΕ Διοικητικών εκ των οποίων οι δύο θα έχουν ειδίκευση στα οικονομικά διάρκειας οχτώ (8) μηνών.