Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η επιχορήγηση επενδυτικού σχεδίου για ξενοδοχειακή μονάδα στην Σκιαθό

Αναλυτικά, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΛΚΥΩΝ), που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 188 κλινών και παράλληλη αναβάθμιση σε κατηγορία 4 αστέρων στη Σκιάθο συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.751.163,31 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.706.193,59 ευρώ.