ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (φωτογραφία : Skiathoslife)