Το οικολογικό αποτύπωμα είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης των δραστηριοτήτων όλων μας πάνω στο φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί μέτρο ζήτησης και κατανάλωσης, που μετράει την κάλυψη των αναγκών μιας κοινωνίας, καθώς και τα απορρίμματα που αφήνει καθημερινά στη θαλάσσια και χερσαία επιφάνεια. Σήμερα, η ανάγκη βελτίωσης του ανθρώπινου οικολογικού αποτυπώματός μας είναι κάτι παραπάνω από επείγουσα, και επιβάλλει ζωτικές αλλαγές στον τρόπο που ζούμε και διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα μας, προκειμένου να μειώσουμε τη βλαβερή επίδρασή μας στο φυσικό περιβάλλον.

Έτσι, την Παρασκευή, 6η Δεκεμβρίου 2019, ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Λυκείου, η κα Ιφιγένεια Ηλιοπούλου, προσκεκλημένη του συλλόγου μας και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα μας παρουσιάσει ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης απορριμμάτων, την πρόταση τους για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις πόλεων διαφόρων χωρών, που έχουν εφαρμόσει τις αρχές και τα βήματα που το παγκόσμιο κίνημα ZERO WASTE (παραγωγή μηδενικών αποβλήτων) προτείνει ως ιδανικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, σχεδίασε μία σειρά βημάτων, προκειμένου να  γίνει η μετάβαση από την σημερινή κατάσταση προς μια μηδενική παραγωγή αποβλήτων.

Μέσω της παρουσίασης αυτής της πρότασης, επιθυμούμε να διευρύνουμε τις  επιλογές όσον αφορά στην εφαρμογή  οικολογικών μεθόδων στη διαχείριση απορριμμάτων  στο νησί μας.