Με αφορμή περιστατικό αναφορικά  με τον τραυματισμό και την μετέπειτα νοσηλεία στο Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» του κυβερνήτη του ΠΛΣ-1067 (πλωτού ασθενοφόρου), Ανθυπασπιστή Λ.Σ. Βούρτου Ευάγγελου, κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς από την Αλόννησο προς τον Βόλο σήμερα 03/04/2022, ευχόμαστε στο συνάδελφο ταχεία και καλή ανάρρωση.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η σοβαρότητα των καθηκόντων του κυβερνήτη πλωτού σκάφους, καθώς ο ίδιος λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες αλλά και τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την διενέργεια του πλου, αποτελεί εκ του νόμου τον  αποκλειστικό υπεύθυνο τόσο  για την ασφάλεια του πλου αλλά και του σκάφους και του πληρώματος.