Συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας η έγκριση ενισχύσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε:

-Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ATRIUM HOTEL, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου 4 αστέρων ATRIUM HOTEL στην Σκιάθο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.943.341,50  ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.943.341,50 ευρώ.

-Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου ADRINA BEACH κατηγορίας 4 αστέρων και την αναβάθμισή του σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Σκόπελο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 650.898 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 650.898  ευρώ.