Στην αγωνιώδη έκκληση του ΤΕΕ Μαγνησίας για να βρεθεί λύση στην δόμηση του Πηλίου τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου περιοχές, απάντησε ο Παύλος Μαρκάκης υπ. Βουλευτής της ‘’Ελληνικής Λύσης’’, σαν Μηχανικός αλλά και σαν γνώστης της λειτουργίας της σημερινής διοίκησης.

Είναι προφανές ότι το αδιέξοδο που προέκυψε από τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις αδειών δόμησης  σε τμήμα του ΣτΕ είναι συνδυασμός της γενικής επιθυμίας μας να προστατεύσουμε το Πήλιο και της ακραίας περίπτωσης να καταργήσουμε την δόμηση και κατά συνέπεια να πληγούν ιδιοκτήτες, επαγγελματικές τάξεις ακόμα και γιαήπιες επεμβάσεις και Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με την έλλειψη πρωτοβουλίας της Διοίκησης να αντιμετωπίσει το θέμα, αφού έχει αφαιρεθεί εδώ και πολλά χρόνια το κίνητρο του ενδιαφέροντος των υπαλλήλων Μηχανικών να αναλαμβάνουν ευθύνες.

Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω,  είναι γιατην καθοριστική αδιαφορία μέχρι κοροϊδίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ( ΥΠΕΚΑ) που παρά τις συσκέψεις και φωτογραφίες με ‘’αρμοδίους’’  αποδείχθηκανανίκανοι για δυο χρόνια να αντιμετωπίσουν το θέμα που ανέδειξε το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και η γνωστή πλαδαρή στάση του σιωπηλού και κομματικά υποταγμένου πολιτικού προσωπικού που χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο χρειάζεται ο εκπρόσωπος στην Βουλή της ‘’Ελληνικής Λύσης’’  για την Μαγνησία.

Σαν Μηχανικός, σαν γνώστης της επιχειρηματικήςδραστηριότητας και του τουρισμού,απαντώ στο ΤΕΕ καιδεσμεύομαι ότι το θέμα θα λυθείμέσα σε σύντομοχρονικόδιάστημα  με παρεμβάσεις μου στην περίπτωση που εκλεγώ να εκπροσωπήσω την ‘’ΕλληνικήΛύση’’ στο Κοινοβούλιο.