Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο θαλασσινών σπηλιών που προσφέρουν καταφύγιο στη μεσογειακή φώκια, αλλά και σε ένα πλήθος άλλων οργανισμών! Το τέλος της άνοιξης είναι η εποχή που οι φώκιες χρησιμοποιούν ελάχιστα τις σπηλιές καθώς είναι στην ανοιχτή θάλασσα όπου τρέφονται καθώς ετοιμάζονται σε λίγο καιρό να γεννήσουν τα μικρά τους. Είναι λοιπόν η κατάλληλη εποχή που οι ερευνητές της MOm εγκαθιστούν και ρυθμίζουν κατάλληλα τις υπέρυθρες κάμερες που αναλαμβάνουν την διακριτική παρακολούθηση αυτού του σπάνιου είδους. Η κάλυψη νέων περιοχών αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας στηρίζεται από τo μεσογειακό γραφείο της IUCN με την χρηματοδότηση του διεθνούς δικτύου Monk Seal Alliance.
Working in the magic world of sea caves! Greece has a huge network of sea caves that offer shelter to the Mediterranean monk seal, but also to a number of other organisms! The end of spring is the time when seals make less use of these caves, as they are out in the open sea to feed as they prepare to give birth to their pups soon. This is a good time for MOm researchers to install and adjust the infrared cameras that take on the discreet monitoring of this rare species. Coverage of newly discovered breeding grounds for the Mediterranean monk seal is supported by the IUCN Mediterranean Office with funding from the international Monk Seal Alliance network.