Ο Βόλος ψηλά από το λιμάνι

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού στις τουριστικές επιχειρήσεις και στον Δήμο Βόλου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, ο προγραμματισμός των τουριστικών δράσεων δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της πανδημίας αφήνοντας εκτός την προσπάθεια ανοίγματος και την παρουσία του προορισμού σε επιπλέον χώρες. Τα εργαλεία μεταβλήθηκαν με αξιοποίηση των social media και στόχευση κύρια σε κοινό με σκοπό την επανασύνδεση μαζί του. Η εφαρμογή του digital marketing είχε μεγάλο ενδιαφέρον για άμεση προβολή σε κοινό.

Στα ποσοστά πληρότητας των μονάδων καταγράφηκε κατακόρυφη μείωση πληρότητας και τζίρου την προηγούμενη περίοδο. Η πτώση άρχισε τον Μάρτιο οριακά πριν την εφαρμογή των μέτρων Η πληρότητα μετά την επανεκκίνηση παρουσίασε σταθερή υστέρηση, καθώς υπολείπονταν κατά μέσο όρο 30 μονάδες σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά ποσοστά εμφανίζοντας μέση μείωση 53% Η πτώση αυτή εμφανίζεται μετά από ανάκαμψη που δηλώθηκε το 2015 και μια σταθεροποίηση που καταγράφεται την χρονική περίοδο από το 2015 μέχρι 2019. Η συμμετοχή των Ελλήνων στο σύνολο των επισκεπτών ανέρχεται στο 81,5%. Η συμμετοχή των ξένων επισκεπτών παρουσιάζει πολύ μεγάλη υστέρηση. Η μέση πτώση του τζίρου προσδιορίζεται σε ποσοστό 51% Το ανθρώπινο δυναμικό διατηρήθηκε στο 60% των επιχειρήσεων.

Παρόμοια είναι η τάση μείωσης της κίνησης και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ειδικές μορφές τουρισμού. Η πτώση του τζίρου εμφανίζεται υψηλότερη στις εναλλακτικές μορφές.