Ο Δήμος Σκοπέλου  παρακαλεί τους κατοίκους του νησιού να μην εναποθέτουν ανεξέλεγκτα στο οικόπεδο «Γιαννουράκου», ιδιοκτησίας του Δήμου Σκοπέλου, αντικείμενα τα οποία προορίζονται προς τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σκοπέλου, είτε προς ανακύκλωση και για τα οποία πρέπει να απευθύνεστε σε ιδιώτες.

Υπενθυμίζουμε ότι, πέρυσι το οικόπεδο καθαρίστηκε και φέτος παρουσιάζει μία άσχημη, αντιαισθητική και επικίνδυνη κατάσταση ενόψει και του χειμώνα και των ακραίων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Οι υπάλληλοι του δήμου και οι εξωτερικοί συνεργάτες της νέας δημοτικής αρχής δεν τοποθετούν αντικείμενα, τα οποία σύμφωνα με το πρωτόκολλο προορίζονται προς καταστροφή ή ανακύκλωση, σε οικόπεδα του δήμου αλλά στους κατάλληλους χώρους εντός ή εκτός Σκοπέλου.