Την σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης γέφυρας στη θέση Κουκουναριές Δήμου Σκιάθου, ποσού 37.200,00 ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Λιακόπουλος με την εταιρεία Δημήτριος Γκιώκας που εδρεύει στο Καματερό Αττικής.

Η σύμβαση αναφέρει για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας για την διέλευση πεζών, με ελεύθερο άνοιγμα 20,10 μέτρα περίπου και ωφέλιμο φάρδος 1,5 μέτρα, επί υφιστάμενων βάθρων οπλισμένου σκυροδέματος.

Διάταξη Ξύλινης Πεζογέφυρας
Η γέφυρα θα έχει μορφή ζευκτού με ελεύθερο ύψος 2,20 μέτρων περίπου στο κέντρο και μέγιστη κλίση 5,5% περίπου στις άκρες. Τα δύο πλευρικά ζευκτά έχουν σχήμα παραδοσιακό και απαρτίζονται από δίδυμα στοιχεία, με ενδιάμεσους ορθοστάτες και διαγώνια. Η  διαδοκίδωση του καταστρώματος απαρτίζεται από εγκάρσιους δοκούς ανά 1,43 μέτρα με ενδιάμεσες χιαστές. Κατά μήκος των ζευκτών θα τοποθετηθούν στρωτήρες που συνδέουν τη διαδοκίδωση του καταστρώματος
Τα φέροντα στοιχεία της γέφυρας και το κιγκλίδωμα αποτελούνται από συγκολλητή ερυθρά ξυλεία, αντοχής κατηγορίας GL24. Η κατασκευή είναι εμποτισμένη με εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διάλλειμα εμποτισμού με κενό-πίεση-κενό στην κατηγορία 3, προδιαγραφή για ξυλεία εκτεθειμένη σε υπαίθριο χώρο, χωρίς επαφή με το έδαφος σε καφέ απόχρωση.


Το δάπεδο της πεζογέφυρας αποτελείται από αντιολισθητικές σανίδες πάχους εγκάρσια τοποθετημένες, με ενδιάμεσα κενά αερισμού, από εμποτισμένη ολόσωμη ερυθρά ξυλεία, εγχώριας προέλευσης, αντοχής κατηγορίας C18.
Κατά μήκος και παραπλεύρως της πεζογέφυρας παρέχεται προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 1,15 μέτρα περίπου από την επιφάνια του δαπέδου, με ανοίγματα 160 χιλ. μεταξύ των κάθετων κάγκελων που δεν επιτρέπουν το σκαρφάλωμα.
Οι μεταλλικές βάσεις της πεζογέφυρας που θα εδράσουν στα υφιστάμενα βάθρα οπλισμένου σκυροδέματος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι απαιτούμενες καθαιρέσεις και εξυγιάνσεις των βάθρων θα είναι ευθύνη της υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου σε συνεργασία με τον ανάδοχο.
Οι κοχλίες σύνδεσης των μεταλλικών με ξύλινων στοιχείων, οι ξυλόβιδες σύνδεσης μεταξύ ξύλινων στοιχείων, για το κατάστρωμα και για το κιγκλίδωμα θα είναι όλα ανοξείδωτα για υπαίθρια χρήση. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποδόμησης και μετακίνησης σε άλλο χώρο για αποθήκευση π.χ το χειμώνα.
Η ξύλινη κατασκευή στο σύνολο της είναι επιστρωμένη με οικολογικό υδροδιαλυτό βερνίκι.
Οι διατομές για το σύνολο των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας θα  προκύψουν από στατική μελέτη.