Σε ανακοίνωση 5 νέων θέσεων εργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” , προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου.

Οι θέσεις αυτές αφορούν όλες τις κατηγορίες απασχολούμενων (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ & ΥΕ) και οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για τις ανάγκες των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.

Η προθεσμία των αιτήσεων ορίζεται στις 10 ημέρες ημερολογιακά από τη δημοσίευση της προκήρυξης (11/01/22 Διαύγεια).

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ