Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού και έκτακτου προσωπικού για το 2022.  Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, δύο θέσεις Διοικητικού, μία θέση Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ, μία θέση βρεφονηπιοκόμων, μία θέση Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ, μία θέση Νοσηλευτών ΤΕ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μία θέση ΔΕ Διοικητικού, μία θέση ΔΕ Φυλάκων κτιρίων/μουσείων, μία θέση ΔΕ Οδηγών επίσης για το «Βοήθεια στο Σπίτι», μία θέση ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμου και ένας ΥΕ νεκροθάφτης. Ως προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται 10 ΥΕ εργάτες πυροφύλακες.