Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος – Ενέργειας, επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα , στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 , με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Βλέπετε ΦΕΚ 6302/29-12-2021 τ. Β’

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του αρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου, στο Παλιό Λιμάνι.

Τηλ. επικοινωνίας :2427029681

Email: [email protected]