Δήμος Αλοννήσου: Το Κέντρο Κοινότητας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» .
Τo Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλοννήσου αποτελεί μια εμβληματική δράση όπου με τη λειτουργία του επιδιώκεται η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Η κεντρική δομή του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Αλοννήσου περιλαμβάνει  2 κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών και

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. Το Κέντρο Κοινότητας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής,

δύναται να παρέχει:

Γ) Υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινότητας  προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, στην υποστήριξη παιδιών και ηλικιωμένων και γενικά στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, διεθνείς οργανισμούς, κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και υπηρεσιών.