Στα πλαίσια σύνταξης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), ο Δήμος Αλοννήσου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην δημόσια διαβούλευση με θέμα:
«Δημόσια διαβούλευση-Συμμετοχικές διαδικασίες: Παρουσίαση ΣΦΗΟ – έκφραση απόψεων φορέων» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/6/2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην παρακάτω διεύθυνση:
https://vmctech.my.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/vmctech.my/meeting/download/f8e2a5ffa11b4859afdd889059deb70f?siteurl=vmctech.my&MTID=mf724abaa3f05af87d3cc010b2b7c0e96